Balderhallen/Balderskolan ligger i centrala Skellefteå vid korsningen Nordlandergatan-Nygatan.
Parkering finns utanför skolan och på gatorna runt. Observera när det är betald parkering!

Rakt söderut finns även parkering vid Nordanå.