Vi kommer att erbjuda möjligheter till boende på skola, via Skellefteå camping och hotell. Vi kommer att uppdatera under hösten vad de olika möjligheterna innebär.